Uslovi korišćenja

 • Za korišćenje usluga na EuTenders važe odredbe iz opštih uslova poslovanja.
 • Bilo kakvi izuzeci važeći su samo na osnovu pismene saglasnosti.
 • Ugovorni odnos između EuTenders i naručioca stvara se registracijom odnosno porudžbinom na internet stranici EuTenders.
 • Korisnik se obavezuje da će lozinku i korisničko ime, koje mu dodeli portal EuTenders, čuvati kao poslovnu tajnu i da će ih koristiti ovlašćeno lice.
 • Eventualne troškove, koji bi nastali zbog (eventualne) zloupotrebe, snosi korisnik portala. Korisnik se slaže da je upoznat sa uputstvima i pravilima korišćenja EuTenders i da će u tom delu poštovati autorska prava i poštovati slovenačko i evropsko zakonodavstvo.
 • Ponuda usluga EuTenders je neobavezujuća. EuTenders zadržava pravo na izmenu ponude i pošto je naručilac već primio ponudu, ukoliko to zahtevaju tehnička ograničenja ili ako su izmene malog obima. Osobine, navedene u uputstvima, prospektima i drugim materijalima, neobavezujuće su.
 • Korišćenje i pristup EuTenders obezbeđeni su 24 sata na dan i svakog dana u godini, osim u slučajevima koji će biti posebno navedeni.
 • Informacije sa portala EuTenders su informativne prirode i nisu namenjene službenim ili investicionim delatnostima.
 • Portal EuTenders ne preuzima odgovornost u slučaju neobjavljivanja tendera, ukoliko oni nisu obuhvaćeni u bazi portala EuTenders. Portal EuTenders ne odgovara za eventualnu poslovnu štetu.
 • Informacije sa portala EuTenders nije dozvoljeno neautorizovano snimati, kopirati, preprodavati ili koristiti u komercijalne svrhe. Pretplata na usluge EuTenders je zaključena na 12 meseci sa mogućnošću produženja. Poručeno korišćenje odnosno lozinka ne može se otkazati pre isteka važenja ugovora.
 • U cenovniku usluga određena je cena i vrsta pretplate koja zavisi od broja profila za pretraživanje, država i i-mejl adresa.
 • Za obezbeđivanje kvalitetnog korišćenja portala javnih nabavki EuTenders korisnik se obavezuje da će prilikom pristupa i korišćenja usluge EuTenders poštovati sva uputstva i druga pravila korišćenja, objavljena na elektronskim stranicama.
 • Upravljač strane obezbeđuje odgovarajuću opremu samo na svojoj stranici i nikako nije odgovoran za bilo kakve nepravilnosti ili nezakonitosti koje bi nastale zbog neodgovarajuće opreme ili postupanja korisnika.
 • Upravljač strane se obavezuje da će sve podatke pretplatnika, koji se u skladu sa zakonom o zaštiti ličnih podataka i drugim propisima o zaštiti ličnih podataka smatraju ličnim podacima, čuvati i sa njima postupati na način i u skladu sa postupcima koji su određeni u zakonu o zaštiti ličnih podataka.
 • Pretplatnik može od nosioca pisanom porukom bilo kada da zahteva da upravljač ne koristi njegove podatke za obaveštavanje i da lične podatke pretplatnika obriše iz svoje zbirke ličnih podataka. Pretplatnik dozvoljava da mu portal EuTenders šalje obaveštenja i eventualne promotivne poruke.
 • Jednokratno plaćanje karticom bez automatskih ponovnih plaćanja.
 • Eutenders obuhvata 8-dnevnu garanciju povraćaja novca. Ukoliko niste zadovoljni uslugom „pro“ računa iz bilo kog razloga, izvršićemo povraćaj uplaćenog iznosa u celini, ukoliko odjavirte vaš račun u roku od 8 dana od aktivacije. Molimo da zahteve za povraćaj uputute na [email protected] ili da koristite obrazac za kontakt sa naslovom poruke: Zahtev za povraćaj.
EuroTranslate d.o.o.
Kotnikova 5
1000 Ljubljana
EU-Slovenija

Tel:+386.3130.3697
Fax +386.1430.1542

ID: SI19860226

Bank info:
NLB d.d., Linhartova 3, 1000 Ljubljana, EU-Slovenija

SWIFT: LJBASI2X
IBAN: SI56 0201 1026 0528 628

EuTenders