TI Naziv Medical equipments
ND Broj dokumenta 082987-2015
PD Datum objave 0000-00-00 00:00:00
TW Mesto Örebro
AU Naziv naručioca
OL Izvorni jezik sv
HD Rubrika 01202
CY Država Švedska
AA Vrsta naručioca 3: Τοπικές αρχές
DS Dokument je poslat 0000-00-00 00:00:00
NC Ugovor 2: Σύμβαση προμηθειών
PR Postupak 1: Ανοικτή διαδικασία
TD Dokument 3: Προκήρυξη σύμβασης
RP Uredba 4: Ευρωπαϊκή Ένωση
TY Vrsta
AC Kriterijumi odabira
PC Oznaka CPV-a 33100000 - Medicinski ureu0111aji
33190000 - Medicinski ureu0111aji
38300000 - Instrumenti & ureu0111aji za merenje, provjeru, testiranje i navigaciju
RC Oznaka NUTS-a SE124
MA Main activities H: Υγεία