TI Naziv Refuse disposal and treatment
ND Broj dokumenta 083680-2015
PD Datum objave 0000-00-00 00:00:00
TW Mesto Majadahonda
AU Naziv naručioca
OL Izvorni jezik es
HD Rubrika 01302
CY Država Španija
AA Vrsta naručioca 3: Τοπικές αρχές
DS Dokument je poslat 0000-00-00 00:00:00
NC Ugovor 4: Σύμβαση παροχής υπηρεσιών
PR Postupak 1: Ανοικτή διαδικασία
TD Dokument 3: Προκήρυξη σύμβασης
RP Uredba 4: Ευρωπαϊκή Ένωση
TY Vrsta
AC Kriterijumi odabira
PC Oznaka CPV-a 90510000 - Otpad, usluge upravljanja & recikliranja otpada (uklj. opasni otpad)
63120000 - Prateu0107e ili pomou0107ne usluge prevoza; usluge putniu010dkih agencija
RC Oznaka NUTS-a ES3
MA Main activities S: Γενικές δημόσιες υπηρεσίες