TI Naziv Supporting services for the government
ND Broj dokumenta 083574-2015
PD Datum objave 0000-00-00 00:00:00
TW Mesto Santa Cruz de Tenerife / Las Palmas de Gran Canaria
AU Naziv naručioca
OL Izvorni jezik es
HD Rubrika 01302
CY Država Španija
AA Vrsta naručioca 3: Τοπικές αρχές
DS Dokument je poslat 0000-00-00 00:00:00
NC Ugovor 4: Σύμβαση παροχής υπηρεσιών
PR Postupak 1: Ανοικτή διαδικασία
TD Dokument 3: Προκήρυξη σύμβασης
RP Uredba 4: Ευρωπαϊκή Ένωση
TY Vrsta
AC Kriterijumi odabira
PC Oznaka CPV-a 75130000 - Usluge javne uprave, odbrane i socijalnog osiguranja
RC Oznaka NUTS-a
MA Main activities S: Γενικές δημόσιες υπηρεσίες