TI Naziv Tables, cupboards, desk and bookcases
ND Broj dokumenta 082985-2015
PD Datum objave 0000-00-00 00:00:00
TW Mesto Karlstad
AU Naziv naručioca
OL Izvorni jezik sv
HD Rubrika 01202
CY Država Švedska
AA Vrsta naručioca 3: Τοπικές αρχές
DS Dokument je poslat 0000-00-00 00:00:00
NC Ugovor 2: Σύμβαση προμηθειών
PR Postupak 1: Ανοικτή διαδικασία
TD Dokument 3: Προκήρυξη σύμβασης
RP Uredba 4: Ευρωπαϊκή Ένωση
TY Vrsta
AC Kriterijumi odabira
PC Oznaka CPV-a 39120000 - Nameu0161taj (ukljuu010dujuu0107i kancelarijski nameu0161taj), unutrau0161nja oprema, ureu0111aji za domau0107instvo (osim rasvete) i sredstva za u010diu0161u0107enje
39130000 - Nameu0161taj (ukljuu010dujuu0107i kancelarijski nameu0161taj), unutrau0161nja oprema, ureu0111aji za domau0107instvo (osim rasvete) i sredstva za u010diu0161u0107enje
RC Oznaka NUTS-a SE311
MA Main activities