TI Naziv Street-lighting maintenance services
ND Broj dokumenta 083555-2015
PD Datum objave 0000-00-00 00:00:00
TW Mesto Eskilstuna
AU Naziv naručioca
OL Izvorni jezik sv
HD Rubrika 01302
CY Država Švedska
AA Vrsta naručioca 3: Τοπικές αρχές
DS Dokument je poslat 0000-00-00 00:00:00
NC Ugovor 4: Σύμβαση παροχής υπηρεσιών
PR Postupak 1: Ανοικτή διαδικασία
TD Dokument 3: Προκήρυξη σύμβασης
RP Uredba 4: Ευρωπαϊκή Ένωση
TY Vrsta
AC Kriterijumi odabira
PC Oznaka CPV-a 50232100 - Usluge popravke, odru017eavanja i srodne usluge za u017eeleznice i drugu opremu
RC Oznaka NUTS-a SE122
MA Main activities S: Γενικές δημόσιες υπηρεσίες