TI Naziv Financial and insurance services
ND Broj dokumenta 084332-2015
PD Datum objave 0000-00-00 00:00:00
TW Mesto Niederurnen
AU Naziv naručioca
OL Izvorni jezik de
HD Rubrika 04302
CY Država Švajcarska
AA Vrsta naručioca 3: Τοπικές αρχές
DS Dokument je poslat 0000-00-00 00:00:00
NC Ugovor 4: Σύμβαση παροχής υπηρεσιών
PR Postupak 1: Ανοικτή διαδικασία
TD Dokument 3: Προκήρυξη σύμβασης
RP Uredba 7: GPA
TY Vrsta
AC Kriterijumi odabira
PC Oznaka CPV-a 66000000 - Distribucije elektriu010dne struje i srodne usluge
RC Oznaka NUTS-a
MA Main activities F: Οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις