Portal javnih nabavki i tendera

Iskoristite poslovne prilike kroz prijavu na javne tendere. Pratite ažurne informacije o tenderima u Srbiji, Evropskoj uniji i drugim državama na jednom mestu putem elektronske pošte.

15-dnevno besplatno

Besplatna 15-dnevna usluga omogućava vam uvid, traženje, izbor javnih nabavki i prijem obaveštenja putem elektronske pošte. Besplatan period automatski se završava.
Testirajte

Brzo traženje

Traži po kategorijama


Prednosti portala

Registrovanim korisnicima portala pružamo informacije o aktuelnim javnim nabavkama i tenderima koje primate putem elektronske pošte ili možete da ih potražite na portalu. Usluga će vam uštedeti vreme i novac i omogućiti rast vašeg poslovanja u Srbiji i inostranstvu.

Sadržina portala

Obrađujemo podatke iz Evropskog službenog lista TED, srpskog javnog portala i poslovnih ponuda iz partnerskih portala. U bazi se svakodnevno nalazi više od 200.000 javnih nabavki. Dnevno pregledajte više stotina tendera. Godišnja vrednost porudžbina 500 milijardi EUR.

Poslenji objavljeni tenderi

Svi tenderi: 81.688

Država Kategorija Naziv Rok
Švedska Medicinski uređaji Medical equipments 15-04-2015
Norveška Usluge drumskog prevoza Public road transport services 01-01-2016
Španija Medicinski uređaji Surgical implants 07-04-2015
Švedska Usluge osiguranja Insurance brokerage services 19-04-2015
Švedska Kancelarijske mašine, oprema i potrepštine osim raču... Office machinery, equipment and supplies except compu... 17-04-2015
Grčka Usluge računarske revizije i ispitivanja Thematic country reviews on apprenticeships 22-04-2015
Švedska Arhitektonske i srodne usluge Architectural and related services 14-04-2015
Švajcarska Tehničke usluge Engineering services 14-04-2015
Švedska Usluge savetovanja na području poslovanja i upravlja... Procurement consultancy services 16-04-2015
Švedska Tehničke usluge Engineering services 14-04-2015
Belgija Istraživačke usluge Support for the animation, information, organisation ... 29-04-2015
Španija Usluge javne uprave, odbrane i socijalnog osiguranja Supporting services for the government 31-03-2015
Švedska Tehničke usluge Engineering services 14-04-2015
Švedska Pumpe i kompresori Sewage pumps 31-03-2015
Španija Otpad, usluge upravljanja & recikliranja otpada (ukl... Refuse disposal and treatment 30-04-2015
Ujedinjeno Kraljevstvo 8 Health and social work services 16-04-2015
Švedska Nameštaj (uključujući kancelarijski nameštaj), unutr... Tables, cupboards, desk and bookcases 14-04-2015
Švedska 3 Radio, television, communication, telecommunication a... 14-04-2015
Švedska 7 Architectural, construction, engineering and inspecti... 14-04-2015
Švedska Podatkovne usluge Data collection and collation services 16-04-2015
Švedska Medicinski potrošni materijal Incontinence kit 20-04-2015
Švedska Tehničke usluge Building consultancy services 15-04-2015
Švedska Tehničke usluge Consultative engineering and construction services 14-04-2015
Švajcarska Distribucije električne struje i srodne usluge Financial and insurance services 15-04-2015
Švedska Računovodstvene, revizorske i poreske usluge Accounting, auditing and fiscal services 14-04-2015
Švedska Usluge popravke, održavanja i srodne usluge za želez... Street-lighting maintenance services 14-04-2015
Belgija Pravne usluge Study on the remuneration provisions applicable to cr... 20-04-2015
Ujedinjeno Kraljevstvo Instrumenti & uređaji za merenje, provjeru, testiran... Transmission electron microscope 17-04-2015
Švedska Motorna vozila Passenger cars 23-04-2015
Nemačka Usluge u oblasti zdravstva Service concession for the operation of an ambulance 19-03-2015